dezinfekcia vodovodného potrubia

Keďže sa pod nánosmi usadenín,  hrdze a kalov nachádza vždy aj nevyhovujúci biofilm je nutná dezinfekcia vodovodného potrubia, ktorá zničí baktérie v potrubí a zabráni ich rozmnožovaniu sa vo vašom vodovode.

Ak sa v potrubí nachádzajú baktérie škodlivé pre ľudské zdravie, naše telo môže reagovať v podobe rôznych zdravotných problémov. Mnoho ľudí dnes tieto zdravotné problémy pripisuje aj minerálnemu zloženiu vody, najčastejšie tvrdej vode, chlóru – častokrát aj bez detailnejšej analýzy vody, pri rozbore vody totiž nestačí len meranie tvrdosti alebo základných chemických hodnôt, na stanovenie problému potrebujeme kompletný rozbor vody, kde je dôležitá analýza hydrobiológie a mikrobiológie. Zdravotné problémy nám môže spôsobiť tak chlór ako aj zvýšené hodnoty mangánu , či prítomnosť fekálnych a iných baktérií a plesní, ktoré sa môžu vo vodovodnom potrubí vyskytovať. To sa môže prejaviť rôzne – kožné , žalúdočné, pľúcne či srdcové ochorenia. Nehovoriac o parazitoch a prvokoch, tie sa bežne vo vode nemerajú, avšak stretli sme sa s mnohými prípadmi, kde sa vo vode našli a spôsobili aj vážnejšie ochorenia. Akákoľvek liečba je vtedy sťažená, vzhľadom nato , že z vodovodného potrubia stále prichádzajú do vody parazity a človek ich cez pokožku pri umývaní aj naďalej prijíma. V prípade týchto druhov je dôležité vedieť, že nie je ľahké sa ich zbaviť ak sa raz vo vode a potrubí usídlia, sú totiž chlór rezistentné a dokonca v značnej miere odolávajú aj germicídnemu žiareniu UV lámp. Vďaka naším poznatkom si dnes vieme poradiť aj s takýmito druhmi baktérií. V spolupráci so zahraničnými vedcami sme vyvinuli presný postup ako ich z vody bezpečne  odstrániť. Dnes sme výhradnými partnermi výrobcu dezinfekčných tabliet na báze oxidu chloričitého, ktorý vyvíja túto dezinfekciu veľmi precízne a hlavne s ohľadom na bezpečnosť . Je absolútne nezávadná , účinná v krátkom čase a čo je najdôležitejšie po vypláchnutí z potrubia vo vode nezanecháva žiadne nadbytočné chloritany , čo je problém u väčšiny dezinfekcií na báze oxidu chloričitého.

Kedy dezinfikovať

  • pri novostavbe alebo rekonštrukcií vodovodného potrubia(aj v prípade malého zásahu do VP)
  • pri dlho nepoužívanom vodovodnom rozvode
  • pri čistení vodovodného potrubia od kalov a usadenín
  • pri dlho stojacej vode v potrubí ( už za 7 dní nepoužívania nevyčisteného  vodovodného potrubia sa v ňom množia baktérie)
  • pri nevyhovujúcich hodnotách rozboru pitnej vody
  • pri nevyhovujúcich hodnotách studničnej vody – po napojení na verejný vodovod je potrebné potrubie po studničnej vode vydezinfikovať

 

 

KTO MÁ OPRÁVNENIE DEZINFIKOVAŤ

Dezinfikovanie vodovodného potrubia je veľmi špecifická činnosť. Kedže pri dezinfekcií vodovodného potrubia prichádzame do styku s pitnou vodou, dezinfikovať môže len kvalifikovaná osoba, ktorá prešla všetkými potrebnými skúškami na vykonávanie tejto činnosti.

Zamestnanci našej firmy sú plnohodnotne kvalifikovaní  a preto pri dezinfekcii dodržiavajú správne postupy. Je veľmi dôležité si pri každom výbere firmy, ktorej chceme zveriť potrubie našej pitnej vody, si najprv overiť tieto fakty a tiež sa informovať o postupe dezinfekcie. Dokumenty o spôsobilosti vykonávania tejto činnosti, poskytujeme zákazníkom k nahliadnutiu aj s kartou bezpečnostných údajov dezinfekčnej látky.

 

Dezinfekcia studní

Ak používate ako zdroj vody studňu, je dobré ju pravidelne nechať vyčistiť a vydezinfikovať. Zloženie vody v studni sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov. Či už ide o vplyv počasia alebo lokálneho znečistenia v okolí studne. Je preto veľmi dôležite vodu nechať aspoň raz za rok , najlepšie po zime dezinfikovať.  Dezinfekcia studne sa roky prevádzala iba mechanickým čistením a následným naliatim chlórnanu sodného. Chlór , ale vytvára pri dezinfekcii studní aj vedľajšie produkty – chloritany ,ktoré sú pre ľudské zdravie škodlivé. S našou dezinfekciou sa toho nemusíte báť.

Priebeh a výsledky dezinfekcie:

Dezinfekcia vodovodného potrubia prebieha veľmi jednoducho . Pomocou špeciálneho dávkovača dezinfekčnej látky sa do vodovodného potrubia napustí dezinfekčná látka, tú necháme istý čas pôsobiť a následne z vodovodného potrubia poriadne vypláchneme. Dezinfekčná látka bola vyvinutá ako vhodná do pitnej vody nezostáva na okrajoch ani v póroch vodovodného potrubia a nevylučuje pri dezinfekcii žiadne škodlivé látky.

Potrubie je zbavené baktérií, voda preteká čistým a vydezinfikovaným potrubím, do ktorého sa viac nevyplavujú baktérie z okrajov stien potrubia. Je veľmi dôležité , aby ľudské telo prijímalo vodu bez baktérií. Po úspešnej dezinfekcií môžete znova používať vodu na pitie aj umývanie sa, bez rizika. Voda viac nezapácha, má lepšiu chuť a plní svoju prirodzenú funkciu – pomáha a lieči ľudský organizmus.

Pri výbere správnych filtrov a úprav Vám radi poradíme. Venujeme sa každému  zákazníkovi individuálne formou bezplatného poradenstva.

Z tohoto dôvodu nefungujeme ako e-shop.

V prípade záujmu o naše produkty nás prosím kontaktujte  na adrese zdraviezvody@gmail.com alebo telefonicky na +421 940 650 450.